Na putu sa…

  Home    Na putu sa…

 Na putu sa Cooperom u BiH

Poštujte lokalna ograničenja brzine!!!

 Vozačima koji prekoračuju ograničenje brzine može na licu mjesta biti oduzeta vozačka dozvola. Kazne su vrlo visoke i moraju biti naplaćene na licu mjesta ili sudskim putem.

  Ograničenje brzine u naseljenom mjestu 50 km/h  
  Ograničenje van naseljenog mjesta od 70 do 90 km/h ovisno o području  
  Ograničenja na autoputevima je 130 km/h  

 Ne vozi ako piješ!

Razina alkohola u krvi na putevima u BiH je zakonom propisano da maksimalno u krvi može biti do 0,03 promila, vozila u najmu se ne bi smjela koristiti pod dejstvom alkohola radi zakona o osiguranju i nadoknadi štete.

Ne vozi ako piješ!

 Poštujte propise o bezbjednosti saobraćaja

U BiH ste obavezni koristiti kratka svjetla tokokm cijelog dana – 24 sata.
U BiH kao i većini Evropskih zemalja nije dozvoljeno koristiti mobilni telefon u vožnji.
U BiH za vrijeme vožnje vozač, kao i putnici obavezni su koristiti sigurnosni pojas.
U BiH na putevima vozi se desnom stranom, a pretječe lijevom.

 Poštujte parking propise

U mnogim većim gradovima postoje parking zone i označeni parkinzi na kojima je parkiranje dozvoljeno ali uz nadoknadu plaćanjem koje je vremenski ograničeno, postoje parking automati koji to određuju i obavezno ga poštujte.

Parkiranje na zelenim površinama i područjima označenim zabranom je kažnjivo.

 Prodaja Vozila

 Na Putu sa...

Pozovite nas!